ORAH

ŠAMPION

Šampion (Champion) je nastala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. 

Plod ima masu od oko 14 grama, jako je svelte boje i ima visok procenat ulja u sebi, oko 67%. 

Popunjenost jezgra je oko 58%. Ima srednje bujnu vegetaciju i vrlo je rodna sorta. Otporan je na bolesti. 

Odličan kvalitet, svetla jezgra, tanka ljuska može i u hladnijim rejonima. 

Može se gajiti na svim područjima pogodnim za voće.

Sazreva početkom septembra.

GAZENHAJM 139

Gazenhajm 139 (Geinsenheim 139) je nemačka sorta, samooplodna, sa relativno kratkom vegetacijom i zato se uspešno gaji i u hladnijim područjima. 

Spada u sorte kasnije vegetacije. 

Plod je srednje krupan, jajastog oblika, svelte i lako lomljive ljuske, prosečno 13 gr. sa radmanom jezgra do 50%. 

Stablo je srednje bujno i vrlo rodno. Kasno ulazi u period vegetacijei rani završava, tako da je pozni prolećni i rani jesenji marazevi ne ugrožavaju.

Sazreva polovinom oktobra.

ČENDLER

Čendler (Chandler) je američka sorta, nastala na Univerzitetu u Kaliforniji, 1979. godine. 

Nazvana je po profesoru voćarstva V.H. Čendleru, koji ju je i selekcionisao. 

Danas je vodeća sorta na svetu. Čendler je kasna sorta. 

Stablo je srednje bujnosti. Plod je krupan, ljuska je glatka, tanka i ovalnog oblika. Mrezgra je svetla i odličnog kvaliteta. 

Čendler orasi daju najviše prinosa od bilo koje sorte. Oprašuje se međusobno sa Franketom, a oprašuju ga Gazenhajm 139 i druge kasne sorte oraha.

FRANKET

Franket (Franquette) je sorta francuskog porekla, sigurno najpoznatija i najraširenija sorta u svetu, koja se gaji od 1827. godine. 

Odlikuje se kasnim početkom vegetacije, tako da izbegava prolećne mrazeve. 

Spada u najkasnije sorte, pa mogu je oštetiti jaki zimski mrazevi. Stablo je srednje bujno, visoke i redovne rodnosti. 

Plod je srednje krupan, prosečno oko 12 gr, izdužen, proširen i zašiljen, pri osnovi sa oštrim vrhom. 

Ljuska mu je hrapava, svetla, lako se lomi. 

Jezgro je lepo, svetlo, odličnog kvaliteta. Randman jezgre oko 48%.

Copyright 2018 – Kalem Đorđević